Please select your country or region!

 Hotline:13588888888

江王太妃挽歌

本文摘要:朝代:唐朝 作者:上官仪 黄鹤悲歌恨,椒花清颂馀。埃凝写出邻镜,网结和扉鱼。银消风烛尽,珠灭亡夜轮元神。别有南陵路,幽丛临叶上言。

OD体育

朝代:唐朝 作者:上官仪 黄鹤悲歌恨,椒花清颂馀。埃凝写出邻镜,网结和扉鱼。银消风烛尽,珠灭亡夜轮元神。别有南陵路,幽丛临叶上言。


本文关键词:OD体育官网,江王,太妃,挽歌,朝代,唐朝,作者,上官仪,黄鹤

本文来源:OD体育-www.jialinzaoge.com

Copyright © 2022. All rights reserved